120 Thích Quảng Đức, Phường 5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM ANH MAI

Địa chỉ:                        120 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại:                   0708550369

Email:                          kam.kinhdoanh@gmail.com 

0899.494.488